Postopek vplačila
pomoc Izbor dirkališča Izbor dirke Vrsta napovedi Izbor številke konja Stavna možnost Rezervni konj Sistem Izbor zneska vplačila Vplačilo
x

Izberite dirkališče

S puščicami levo/ desno izberite dirkališče.

x

Izberite dirko

Na izbranem dirkališču izberite eno izmed dirk.

x

Izberite vrsto napovedi

Na dirki izberite vrsto napovedi, ki jo boste vplačali.

x

Izberite številko konja

Številke konj se po izbiri dodajo na stavni listek. Pri napovedih Dvojček točno, Trojček točno in Super plus je pomemben vrsti red izbranih konj.

x

Izberite stavno možnost

V primeru, če ima izbrana vrsta napovedi več možnosti (pri Solo ali Dvojček), potem morate tu izbrati eno od prikazanih možnosti.

x

Izberite rezervnega konja

Pri napovedi se lahko izbere rezervnega konja, ki se bo upošteval v primeru, da kateri izmed izbranih konj ne nastopa. Rezervni konj vedno nastopi na zadnjem mestu v kombinaciji.

x

Izberite sistem

Sistem izberete v primerih, ko želite sestaviti napoved z več kombinacijami pri čemer določeni konji nastopajo v vseh kombinacijah. Pri sistemu izberete konje osnovnega (OI) ter dodatnega (DI) izbora. Namesto dodatnega izbora lahko uporabite tudi možnost »Vsi konji«, ki bo označila vse še neizbrane konje.

x

Izberite znesek vplačila

Ko je napoved sestavljena je potrebno še določiti znesek vplačila. Osnovna cena vplačila kombinacije je odvisna od vrste napovedi . Osnovno ceno lahko povišate z večkratnikom ali pa vpišete poljuben znesek, ki se vedno zaokroži na 0,50€. V primeru, ko je na listku več kombinacij, imate pri napovedih možnost izbire Flexi vplačila, ki omogoča vplačilo kombinacije z nižjim zneskom (10%, 25% ali 50% osnovnega cene vplačila).

x

Vplačajte napoved

Z gumbom Vplačaj potrdite svojo napoved in jo z dodatno potrditvijo dokončno vplačajte.

0
Vsebina